Міжнародне співробітництво

Деталі

Сергієнко В.П. та представники його наукової школи активно співпрацюють з іноземними та українськими науковими установами і навчальними закладами.

1. Проект «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за програмою Європейського Союзу TEMPUS – IV, партнери: 
• Міністерство освіти і науки України;
• Університет Mälardalen;
• Римський університет «La Sapienza»;
• Гельсінський технологічний університет;
• Кельнський університет;
• Кіровоградський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка;
• Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
координатор від НПУ імені М.П. Драгоманова Сергієнко В.П.

2. Проект з підтримки магістратури за спеціальністю «Освітні вимірювання», партнер - Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні USETI, координатор від НПУ імені М.П. Драгоманова - Сергієнко В.П.

3. Спільна науково-дослідна робота з відділом педагогіки і психології вищої школи Інституту вищої освіти НАПН України «Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах» (2010 - 2013 рр.).
4. Спільна науково-дослідна робота з лабораторією математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України «Методичні засади добору та реалізації змісту навчання фізики на академічному рівні в загальноосвітній школі» (2008 – 2011 рр.).
5. Держбюджетна тематика в НПУ імені М.П. Драгоманова «Розроб-лення і впровадження навчально-наукового комп’ютеризованого комплексу лабораторних робіт саморозвитку особистості при підго-товці учителя фізики» (2011 – 2012 рр.).
6. Держбюджетна тематика спільно з Кам’янець – Подільським національним університетом імені Івана Огієнка «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю» (2013 — 2015).

   
© ALLROUNDER