Статті

Організаційний комітет

Деталі

Андрущенко В.П.

голова оргкомітету, ректор НПУ імені М.П. Драгоманова доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи

Падалка О.С.

перший заступник голови, перший проректор з організації навчально-виховної роботи і економіки, професор кафедри теорії та історії педагогіки, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор, доктор педагогічних наук

Торбін Г.М.

проректор з наукової роботи, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Кудін А.П.

заступник голови, проректор з дистанційної освіти та інформаційних технологій навчання, директор Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова, професор, доктор фізико-математичних наук

Андрусишин Б.І.

заступник голови, проректор з навчально- методичної роботи  гуманітарних інститутів  НПУ імені М.П. Драгоманова

Горбачук І.Т.

голова ради трудового колективу та профспілки викладачів та співробітників університету, завідувач кафедри методології і методики навчання фізико-математичних дисциплін, професор,академік Академії наук вищої освіти України

Ткаченко В.М.

радник президії НАПН України

Ляшенко О. І.

доктор педагогічних наук, професор, академік Національної Академії Педагогічних Наук України,  академік-секретар Відділення загальної середньої освіти.

Шут М.І.

завідувач кафедри загальної та прикладної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

Садовий М.І.

проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор.

Бачинський Я.Я.

директор Американських Рад з міжнародної освіти в Україні

Шебень В.

завідувач кафедри фізики Пряшівського університету

Шитікова С.П.

директор Національний Темпус / Еразмус + офіс в Україні

Твердохліб І.А.

голова робочої групи, старший викладач кафедри комп'ютерної інженеріїкандидат педагогічних наук

Кухар Л.О.

відповідальний секретар, старший викладач кафедри комп'ютерної інженеріїкандидат педагогічних наук

Франчук В. М.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп'ютерної інженерії

Микитенко  П.В.

завідувач лабораторії Центру моніторингу якості освіти, аспірант кафедри комп'ютерної інженерії

Вимоги до оформлення тез

Деталі

Тези наукових праць обсягом 1 – 2  сторінок + електронний варіант у форматі Word 7, що надсилаються до редакції збірника, мають відповідати вимогам ВАК України.  Мова рукопису: тез до збірника – українська, російська, англійська. Текст статті друкується на білому фоні формату А – 4. Всі поля – 20 мм. Шрифт - Times New Roman. Кегль – 14. Інтервал – 1,5. Малюнки виконуються векторною графікою. Скановані малюнки виконуються з роздільною здатністю не менш 300 dri. Формули – виконати в Microsoft Equation 3.0. Сторінки не нумеруються. Підписи до рисунків і список використаної літератури (у режимі „Список”) виконується шрифтом: кегль – 12 (курсив). Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках (наприклад: [1, с. 56]; [4, с. 89 – 90]). Список використаних джерел друкується в алфавітному порядку за вимогами до оформлення літературних джерел.

Тези надсилати на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відомості про науково-практичний семінар

Деталі

Назва семінару: "Комп'ютерно орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін"

Тематичні напрями:

1. Освітні вимірювання;

2. Комп'ютерно орієнтовані системи навчання;

Дата проведення 28.10. 2014 

Місце проведення м. Київ, вул. Пирогова, 9, зала засідань Вченої ради (ауд. 231) НПУ імені М.П. Драгоманова (станція метро «Університет»).

Кінець прийому матеріалів для друку 20.10.2014

Контакти (044) 239-30-24 | Е. пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Інформаційний лист

 

On-line реєстрація

Деталі
   
© ALLROUNDER